Boomer Space

LANDSCHAFTSPARK DUISBURG - Revitalizované svědectví průmyslové epochy


Průmyslem patrně nejvíce poznamenaným centrem je v rámci Německa město Duisburg v západním Porúří. Celá tahle oblast patří k nejhustěji osídleným místům nejen této země, ale i v rámci celé Evropy, a to právě díky silnému průmyslovému růstu, který zde probíhal od poloviny 19.století. Dnes zde žije více než dva miliony obyvatel, a tito obyvatelé bydlí v sedmnácti vzájemně již dávno srostlých městech. Když jimi projíždíte autem, nebýt nenápadné cedule na kraji silnice, ani nepoznáte, že jedno opouštíte a zahajujete cestu druhým.
Architektura je specifická, často zastoupená domy z tmavých pálených cihel, které se bez řádu mísí s průmyslovými halami, sklady, parkovišti, či zelenými parky s mnohem mohutnějšími a vzrostlými listnáči, než jsme zvyklí vídat u nás. Tahle oblast je dnes rovněž známá památkami, které svědčí právě o významné průmyslové minulosti: jde o doly a hutě, které jsou z velké části nepoužívané a dost často jsou tyto areálové skanzeny přestavěny na funkční kulturní centra a místa společenského setkávání. Porůří charakterizuje rovněž hustá silniční a železniční síť dodávající celé oblasti na ještě větší chaotičnosti.
Měl jsem tu čest zavítat do jedné z výše zmíněných bývalých průmyslových zón, které dnes slouží spíše jako kulturní památka a byl to pro mne zážitek na několik hodin, a to i když se zrovna v době mé návštěvy počasí nad areálem střídalo s aprílovou intenzitou. Bývalá železárna a ocelárna Thyssen Hochofenwerk, která se nachází mezi duisburskými čtvrtěmi Meiderich a Hamborn, může dnes sloužit jako příklad vzniku těžkého průmyslu v oblasti Emscher.
Zařízení této firmy se rozkládala na ploše 200 hektarů a zahrnovala těžební a koksárenskou zónu, huť, cementové nádrže na materiál a také rozsáhlou síť průmyslových železnic. Když starý závod Thyssen v polovině osmdesátých let 20.století po 120ti letech definitivně ukončil výrobu, stalo se z něho místo velmi opuštěné, uzavřené, zabírající prostor a pro většinu obyvatel v okolí neznámé, neb zde bylo zaznamenáno velké znečištění půdy a vody. Navzdory tomu absence průmyslové činnosti podpořila spontánní ekologickou obnovu, která dávala povzbudivé vyhlídky na nové využití této zóny.

Prioritou vedení města byl v roce 1989 zásah, jež lze z dnešního pohledu nazvat pokročilým procesem deindustrializace. A tak byl založen subjekt IBA-Emscher Park. Jeho program se zabýval ekologickou a hospodářskou obnovou oblasti. Program vycházel z přesvědčení, že budoucí hospodářská konkurenceschopnost by měla zahrnovat ekologickou kvalitu regionů, a v souladu s tím by měl hlavní úkol obnovy zóny usilovat o odstranění urbanistických a ekologických nedostatků. Modernizace dělnických sídlišť, přehodnocení starých průmyslových areálů, zachování a opětovné využití průmyslových památek jako svědků historie a zachování a obnova regionální krajiny.
Duisburský park, který je součástí tohoto území, měl svým dílem přispět k ekologické obnově oblasti a zlepšení životních podmínek a bydlení v severním Duisburgu. Rozsáhlé zelené plochy se jevily jako optimální pro veřejné a rekreační využití. Lokalitu parku tvoří plocha rozčleněná dálnicemi, silnicemi, železničními tratěmi, zdmi a průmyslovými objekty, díky nimž nelze zas tak lehce rozpoznat původní krajinu. Z tohoto důvodu se zásah snažil v podstatě obnovit krajinu utvářenou bývalým výrobním průmyslem a otevřít ji novému využití.

Bylo rozhodnuto, že průmyslové objekty továrny nebudou demolovány - to by bylo z finančních důvodů neúnosné - a budou oceněny jako historická památka. Zohledněny byly také požadavky sdružení obyvatel, která předložila řadu možností kulturního a rekreačního charakteru. Tyto předpoklady znamenaly, že park byl rozdělen na několik systémů, mezi nimiž byl zásadní: vodní systém.
Koryto řeky Emscher, která parkem protéká, bylo regenerováno díky přívodu dešťové vody, která po celou dobu svého koloběhu až do vtoku do řeky využívá staré chladicí nádrže továrny. Jeden z dalších systémů v parku je tvořen železničními tratěmi, které byly využity k vytvoření nadzemních chodníků, jež vedou napříč areálem a umožňují nádherný výhled do okolí. Přítomnost kolejí spolu s dalšími stavebními prvky způsobuje, že vegetace neroste jednotně, ale je roztříštěná a přizpůsobila se vlastnostem půdy.

Hlavní stavba starých vysokých pecí nyní slouží k ilustraci průmyslové minulosti lokality; díky své velké výšce může sloužit jako vyhlídková plošina pro okolí a v jejím středu se nachází hlediště pro velké koncerty. Když jsem stoupal po schůdcích k nejvyšší plošině vysoké pece, uvědomoval jsem si tu složitost celého zařízení. Přišlo mě, že člověk zde pracující, dosáhne komplexní znalosti onoho labyrintu trubek, žlabů, nádrží a jímek až po několika desetiletích praxe. 
Na volném prostoru mezi pecemi bylo dnes vybudováno Kovové náměstí, tvořené bloky získanými tavením recyklovaného materiálu, které slouží jako centrální prostor celého parku a místo pro konání nejrůznějších akcí. Kromě toho se v nepoužívaných nádržích nacházejí uzavřené zahrady, kde rostou různé druhy nově vysázených rostlin, některé oblasti areálu tak připomínají spíše botanickou zahradu. Chodník spojující jednotlivé části parku nám umožňuje prohlídku těchto zahrad a jeví se i jako ideální pro relaxační běhání.
V prospektech k areálu se objevují informace, že přímá účast sdružení obyvatel této oblasti na vymezení parku se dnes jasně projevila ve využití cementových stěn starých skladů materiálu pro horolezectví a ve využití podzemní vody, která pronikla do podloží minerálních vrstev a vytvořila hluboké jeskyně, využívané především potápěčským klubem. V budovách u vstupu do parku je umístěno malé muzeum, které přehledně ilustruje minulost lokality. Navzdory složitosti podniku dnes všichni považují starou továrnu Thyssen za park s jasnými krajinnými hodnotami a průmyslovým dědictvím, který byl přeměněn na park nové generace a to bez jakéhokoliv předchozího příkladu a inspirace, tvrdí místní.  


27.04.2024Diskuse (3)Stray
janpibal@crazydiamond.cz

 

Stray
29.04.2024 21:34

Článek vznikl spíš abych ukázal fotky než informoval textem. Text je tak spojením vyčtených informací a několika dojmů z osobní návštěvy areálu. Dolní oblast Vítkovice je mě známá. Na Duisburském areálu je zajímavé, že jde o první takto revitalizovaný průmyslový areál v Evropě. Zavřený byl už v osmdesátých letech. I co se týče budov a technologického zařízení mě však přišel i o něco starší než ten v Ostravě. V okolí landschaftsparku jsou k vidění podobné, o něco novější a stále fungující hutní areály viz některá z fotek v článku. celá ta oblast budí dojem velké bezútěšnosti, to jsou kilometry a kilometry průmyslových oblastí.

 

Pekárek
29.04.2024 20:42

Fajn odbočka a fotky! Atmoška.

Roman: Díky za tip!

 

Roman N
29.04.2024 13:02

Ahoj, pokud chcete něco podobného vidět u nás, navštivte Dolní oblast Vítkovice v Ostravě. Ty obrázky jsou dost podobné, akorát to není tak zasazeno do zeleně.